اطلاعیه شماره2: ارزیابی صلاحیت منابع خرید شرکت پتروشیمی رازی

(فاز اول – اخذ مستندات)

تاریخ نشر : 94/01/15   - معتبر تا اطلاع ثانویطرح اخذ مستندات منابع خرید تحت عنوان  "فاز اول ارزیابی منابع خرید" ، از تاریخ 01/03/93 آغاز شده و به دفعات تحت فراخوان های متعدد به منابعی که قبلا سابقه فعالیت با پتروشیمی رازی داشته اند و یا تمایل به شروع فعالیت با این پتروشیمی را دارند و تا کنون مستندات خود را در قالب این طرح به واحد ارزیابی و تعیین منابع این پتروشیمی ارسال ننموده اند ، فرصت داده شده تا نسبت به تکمیل و ارسال مستندات خود جهت ثبت در لیست منابع این شرکت اقدام لازم را بعمل آورند.

از این رو کافیست چنانچه سال تاسیس شرکت شما قبل از سال 1393 می باشد و تا کنون مستنداتی را به این امور در قالب فاز اول ارزیابی منابع ارسال نداشته اید، بر حسب نوع فعالیت آن منبع (1- تامین کنندگان کالا داخلی 2- تولید کنندگان  3- سازندگان (مهندسی معکوس ) داخلی 4- فروشندگان و فروشگاههای داخلی) لیست مدارک مربوط به فعالیت خود را از لینک های ذیل دانلود ، مدارک ذکر شده در آن لیست را تهیه و پس از کلاسه نمودن در زونکن مناسب به آدرس : بندرامام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی – شرکت پتروشیمی رازی –ساختمان اداره تدارکات –واحد ارزیابی و تعیین منابع – صندوق پستی 161 ارسال نمایید. و چنانچه سال فعالیت شما سال 1393 و بعد از آن می باشد ، لازم است ، اطلاعیه شماره 5 واحد ارزیابی و تعیین منابع را مطالعه و اقدام لازم را بعمل آورید

توجه :

1- ارزیابی مستندات آن منبع با توجه به صف موجود ، حداقل در مدت زمان 30 روز انجام و  نتیجه آن بصورت مکتوب اعلام خواهد شد. لطفا قبل از اتمام زمان اعلام شده از تماس تلفنی جهت اخذ نتیجه خودداری فرمایید.

2- لازم است تمام تلاش خود را در ارسال بدون نقص مستندات و مدارک داشته باشید ولی چنانچه مدارک آن منبع دارای نواقصی باشد ، فقط تا دو مرحله و هر مرحله به مدت 20 روز کاری برای رفع نقص ، به آن منبع فرصت داده خواهد شد و چنانچه در مدت مقرر نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نفرمائید ، رکورد شما از لیست منابع پتروشیمی رازی تعلیق و هرگونه فعالیت خرید از آن منبع متوقف خواهد شد.

3- ارزیابی مستندات در زمینه های مختلف و بر حسب فرآیند های راستی آزمایی متفاوت انجام خواهد شد ، لذا حضور در این طرح از سوی منابع ، هیچگونه حقی برای متقاضیان مبنی بر اینکه قطعاً در لیست منابع ثبت گردند ایجاد نخواهد نمود و در صورتیکه در لیست منابع ثبت نگردند ، مدارک آنها قابل استرداد نخواهد بود.

4- بخش سئوالات متداول را از منوی واحد ارزیابی و تعیین منابع خرید مطالعه نمائید و در صورتیکه سئوالات شما از آن طریق پاسخ داده نشد می توانید با تلفن (061-52263238) ، ایمیل Sourcing@razip.com سئوالات خود را مطرح نمائید.

5- از طریق شماره تلفن (061-52263186) آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 

 


لینک مدارک مورد نیاز تامین کنندگان کالا داخلی
لینک مدارک مورد نیاز پذیرش تولید کنندگان - سازندگان (مهندسی معکوس ) داخلی
لینک مدارک مورد نیاز پذیرش فروشندگان و فروشگاههای داخلی
• لینک فرم های مورد نیاز ( نامه درخواست ثبت نام شرکت-نامه درخواست ثبت نام فروشگاه-– تعهدنامه شرکتمعرفی مهر و امضاء شرکت - معرفی مهر و امضاء فروشگاه)