• پتروشیمی رازی
  • homemain
طی مراسمی باحضور جناب آقای سید داوود موسوی عضو هیات مدیره ومعاون محترم بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای وجناب آقای حسین زاده قشمی مدیرکل محترم روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنند ادامه مطلب
طی مراسمی باحضور جناب آقای سید داوود موسوی عضو هیات مدیره ومعاون محترم بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای وجناب آقای حسین زاده قشمی مدیرکل محترم روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنند ادامه مطلب
طی مراسمی باحضور جناب آقای سید داوود موسوی عضو هیات مدیره ومعاون محترم بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای وجناب آقای حسین زاده قشمی مدیرکل محترم روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنند ادامه مطلب

گالری تصاویر

اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  5
اخذ استاندارد
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  4
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  2
اخذ استاندارد ملی برای محصول کود اوره گرانول  3
Loading