فرم نظر سنجی از مشتریان محصولات پتروشیمی رازی

مشتری گرامی: ما اعتقاد داریم مشتری ولی نعمت ماست . به منظور ارائه خدمات بهتر ،لطفا" با درج امتیاز از عدد 100-0 در باکس پایین ما را یاری فرمایید
به منظور آگاهی جنابعالی تقسیم بندی امتیازات به شرح زیر می باشد:
توضیح امتیازات:* خیلی ضعیف/خیلی کم:20-0 *وضعیف/کم:40-21 *ومتوسط:60-41 *وخوب/زیاد:80-61 *وعالی/خیلی زیاد:100-81


* = ضروری