فهرست مشتریان

مشتریان

مشتریان حقیقی


تراکتورسازی ایران

شرکت بین المللی محصولات پارس

شرکت پالایش نفت اصفهان

مدیریت تولیدبرق اصفهان )نیروگاه)

شرکت صنایع مس شهیدباهنر

شرکت ازمایش کارخانه صنعتی

روغن نباتی گلناز

شرکت نفت فلات قاره

فراورده های نسوزایران

شرکت پتروشیمی فارابی

مشتریان پتروشیمی رازی

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061