ارتباط با مدیران

آیهان کارایاما

رئیس هیئت مدیره

صادق قایقچی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی اکبر احمدی دشتی

مدیرعامل

طاهر اوکوتان

معاون مدیر عامل

اسماعیل بردیده

رئیس مجتمع

عبدالحسن فرجی

رئیس خدمات فنی و رئیس فناوری اطلاعات(IT)

حمید مهجوبی

رئیس بهره برداری

عبدالحسین حاجی احمد سالار

رئیس تعمیرات

تقی سامانی

رئیس امور اداری

محمد اکبری باغبانی

رئیس امور مالی

منصور برات زاده

رئیس روابط عمومی

رضا زرین آبادی

رئیس تدارکات و امور کالا

عبدالحمید گله گیری

رئیس حراست

عبدالرضا ایروانی

رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

احمت یازیجی اوغلو

رئیس اداره فروش

لیلا جهانگیری

رئیس امور حقوقی و قراردادها

منوچهر قریب

رئیس تضمین کیفیت

ویدا قائدی

رئیس مرکز پژوهش

مجید شیرعلی نژاد

رئیس کشتیرانی و انبار محصول