درباره ما . منطقه جغرافیایی -------------------------------------------------------------------------------------------------------
mahshahr 

مجتمع پتروشیمی رازی در زمینی به مساحت 100 هکتار و در منطقه بندر امام خمینی، واقع در شمال‌شرقی خور موسی، در 66 کیلومتری از مدخل ورودی خلیج‌فارس و در شمالی‌ترین بخش این خلیج قرار دارد.
موقعیت این مجمتع نسبت به منطقه ویژه اقتصادی در شکل مشخص شده است.
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در محدوده ای به وسعت 1700 هکتار در جنوب غربی ایران و در ساحل خلیج فارس ، واقع در شهرستان ماهشهر، بخش بندر امام خمینی قرار دارد. برابر طرح توسعه ، وسعت منطقه به بیش از 2500 هکتار افزایش خواهد یافت.
این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی و همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی مناطق ویژه، به منظور توسعه صنعت و تجارت (بالاخص صنایع پایین دستی آن) تامین منافع اقتصادی و اجتماعی و ملی، جذب تکنولوژی های جدید و افزابش اشتغال ، ایجاد گردیده است.
از نظر موقعیت جغرافیایی منطقه از طریق بندر امام خمینی به آبهای آزاد بین المللی و از طریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد. این منطقه به عنوان بخشی از استان خوزستان و همجواری با مجتمع های عظیم پتروشیمی بندر امام، رازی و فارابی، همانند یک گلوگاه استراتژیک در مناطق نفت و گاز ایران عمل کرده ، دستیابی به منابع نفت و گاز، مواد اولیه و خوراک واحدهای صنعتی را پیش از پیش تسهیل می نماید.