اطلاعات تکمیلی

تقی اسماعیلی سامانی
امور اداری - رییس امور اداری

کارشناسی ارشد

061522-62406

بندر امام خمینی - مجتمع پتروشیمی رازی - صندوق پستی 161

13

سوابق کار :

  • رئیس امور اداری پتروشیمی رازی
  • رئیس تضمین کیفیت پتروشیمی رازی (سال 86)
  • رئیس عملیات انبارها پتروشیمی رازی (سال 80)
  • رئیس اداره تدارکات پتروشیمی رازی (سال 78)
  • رئیس خریدهای داخلی پتروشیمی رازی (سال 75)
  • سرپرست تامین قطعات یدکی پتروشیمی رازی (سال 72)
  • تکنسین ارشد مکانیک در تعمیرات پتروشیمی رازی (سال 71)

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی (EMBA) از دانشگاه کالگری کانادا و دانشگاه صنعتی شریف تهران
  • کارشناسی مهندسی مکانیک (گرایش سیالات) از دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) تهران
  • کارشناسی علوم ریاضی (گرایش علوم و کاربردی) از دانشگاه اصفهان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به تقی اسماعیلی سامانی