کارکنان

کارکنان - نمایش درختی

فهرست کارکنان

نام و نام خانوادگیتلفنفکسپست الکترونیکیآدرس
طاهر اوکوتان 021-88821137   

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

احمت باغچی

احمت باغچی

عضو هیئت مدیره
ابراهیم یوماکلی

ابراهیم یوماکلی

عضو هیئت مدیره
فخرالدین پویراز

فخرالدین پویراز

رئیس هیئت مدیره
شعبان قایقچی

شعبان قایقچی

عضو هیئت مدیره
طاهر اوکوتان

طاهر اوکوتان

معاون مدیر عامل
بردیده

اسماعیل بردیده

رئیس مجتمع
فرجی

عبدالحسن فرجی

رئیس خدمات فنی و فناوری اطلاعات
قایقچی

صادق قایقچی

نایب رئیس هیئت مدیره
رضا زرین آبادی

رضا زرین آبادی

رییس تدارکات و هماهنگی کالا
لیلا جهانگیری

لیلا جهانگیری

رئیس امور حقوقی و پیمانها
اکبری

محمد اکبری باغبانی

رییس امور مالی
احمت یازیجی اغلو

احمت یازیجی اغلو

رئیس فروش
قریب

منوچهر قریب

رییس تضمین کیفیت
شیرعلی نژاد

مجید شیرعلی‌نژاد

رئیس کشتیرانی و انبار محصول
سید رضا میر

سید رضا میر

رئیس بازرسی و حسابرسی داخلی
علیرضا متین نیا

علیرضا متین نیا

رئیس روابط عمومی
مهجوبی

حمید مهجوبی

رئیس بهره برداری
تقی اسماعیلی سامانی

تقی اسماعیلی سامانی

رییس امور اداری
ویدا قائدی

ویدا قائدی

رئیس مرکز پژوهش
ایروانی

عبدالرضا ایروانی

رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)