شرکت شقایق سازه‌رنگین (ایرانی)

شرکت شقایق سازه‌رنگین شرکتی با ملیت ایرانی است که یکی از سهامداران شرکت پتروشیمی رازی می‌باشد.

شقایق سازه‌رنگین

میزان سهم

 

11.95%

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061