تاریخچه شرکت گوبره تاش

 
 
شرکت گوبره تاش در سال 1953 میلادی با هدف تدارک و تامین خوراک کود شیمیایی مورد نیاز در بخش کشاورزی تاسیس گردید. از همان زمان به عنوان پیشرو در این بخش آغاز به کار نموده و اولین کارخانه کود شیمیایی ترکیه را راه اندازی نمود که در ابتدا کودهای فسفردار و کمپوزه را تولید نمود.
در مدت بیش از نیم قرن و با طرز تفکر و عقیده به تغییر و تحول مداوم و مستمر حرکت نموده و توانست یکی از بزرگترین گروههای صنعتی ترکیه باشد.
مارک گوبره تاش همیشه برای هم سهامانش یادآور اطمینان و برای مصرف کنندگان یادآور کیفیت بوده است.
چون کشورمان فاقد مواد اولیه کود شیمیایی مانند : گاز طبیعی ، خاک فسفات ، و نمکهای پتاسیم است بنابراین صنایع کود شیمیایی کاملا" وابسته به خارج از کشور می باشد.
گوبره تاش در حال تامین و تدارک این محصولات و مواد اولیه از تمامی نقاط جهان ، از خاورمیانه تا آمریکا و از اروپا تا آفریقای جنوبی و در راس همه آنها کشورهای حوزه دریای سیاه است.
یکی از جنبه هایی که باعث قدرتمند شدن گوبره تاش در بازار شده است سرویس دهی و خدمات این شرکت توسط شبکه فروش گسترده آن است. کشاورزان مان در 2800 نقطه فروش ، به محصولات با مارک گوبره تاش دسترسی دارند. براساس اطلاعات سال 2007 سهم گوبره تاش از بازار 27% بوده است.
امروزه گوبره تاش با هدف پیشرو بودن در ترکیه و شرکتی بزرگ با مارکی شناخته شده در سراسر دنیا به راه خود ادامه می دهد. برای رسیدن به این هدف ، با استراتژی سرمایه گذاری در کشورهای صاحب مواد اولیه این صنعت ، به همراه کنسرسیومی که رهبری آن را به عهده داشت شرکت رازی ایران را خریداری نمود.
این اقدام که یکی از بزرگترین اقدامات ترکیه در سرمایه گذاری صنعتی خارجی بود ، ضمن اینکه اولین قدم گوبره تاش در مسیر جهانی شدن محسوب می شد ، مقدمه ای شد در تحقیقات برای سرمایه گذاری در کشورهای صاحب معادن فسفات و همکاری با این کشورها.
شرکت گوبره تاش بلافاصله پس از این سرمایه گذاری خارجی وارد بخش حمل و نقل دریایی گردید و یکی از بزرگترین شریکان شرکت نگمار (Negmar) شد ، که به همین منظور تاسیس شده بود.
گوبره تاش به غیر از فعالیت اصلی خود که کودهای شیمیایی است در زمینه دیگر خوراک اصلی کشاورزی ، که داروهای زراعی است نیز فعالیت می نماید.
سرمایه ثبت شده گوبره تاش 85,000,000 YTL و سرمایه نقدی (پرداخت شده) 22,495,573 YTL است. ساختار شرکت و سهم شریکان نیز بدین صورت است :

شـــرکــــاء

ارزش سهم

میزان سهم

اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتباری کشاورزی

 63.975.523

76.61%

دیگران

 19.524.477

 23.39%

جمع کل

 83.500.000.00

    100%