شرکت انرژی گاز آسیا

  

 

 

شرکت آسیا گاز انرژی در سال 2008 در زمینه مطالعات انرژی‌های تجدید شدنی (از قبیل انرژی هیدروالکتریک ، باد ، انرژی هسته زمین و ...) تاسیس گردیده و در زمینه‌های مشاوره مدیریت ، قوانین تجارت جهانی و انرژی صاحب تجربه و نظر می‌باشد.

آسیا گاز انرژی

میزان سهم

 

23.91%