شرکت انرژی گاز آسیا

شرکت آسیا گاز انرژی در سال 2008 در زمینه مطالعات انرژی‌های تجدید شدنی (از قبیل انرژی هیدروالکتریک ، باد ، انرژی هسته زمین و ...) تاسیس گردیده و در زمینه‌های مشاوره مدیریت ، قوانین تجارت جهانی و انرژی صاحب تجربه و نظر می‌باشد.

آسیا گاز انرژی

میزان سهم

 

23.91%

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061