عنوان پروژه: بررسی توقف پمپ های فشار بالابویلر فید
واحد : آمونیاک 3
هدف : بررسی failure در پمپ های بویلر فید
زمینه : شیمی ومهندسی شیمی و مکانیک
توانائی همکاری پرسنل مجتمع : 100%


شرح مختصر :واحد آمونیاک 3 دارای سه عددپمپ فشا ربالا می باشد که قابلیت تبدیل فشارآب از 2.5 bar به150 barرا دارد که پس از گرم شدن به عنوان خوراک بویلرها مصرف می شود. در محل اتصال دو قطاع بالا و پایین این پمپ ها، غالبا خوردگی اتفاق می افتد ومنجر به shut down شدن واجرای عملیات تعمیرات می شود . با بررسی آلیاژ مورد استفاده توسط اداره بازرسی واجرای حفاظت های بازرسی، توقف این پمپ از 20 روز به 4 ماه افزایش یافته است .علیرغم انجام مدیریت خوردگی برای این پمپها متاسفانه این مشکل صدرصد مرتفع نشده است .