معرفی مرکز پژوهش پتروشیمی رازی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در اوایل سال 1360 بنابر ضرورتی که در امر خود اتکائی علمی احساس گردید جرقه های فعالیتهای تحقیقاتی در صنعت پتروشیمی زده شد. گرچه این فعالیتها در آغاز سازمان یافته نبود.ولی بعدها و بخصوص در زمان تهیه و تدوین برنامه دوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کمیته ای تحت عنوان کمیته تحقیق و توسعه جهت برنامه ریزی تشکیل و فعال  گردید.

درسال 1373 در امور کل مهندسی و پژوهشی تولید و  زیر نظر مدیریت عملیات شرکت ملی صنایع پتروشیمی اداره پژوهش و توسعه مجتمع ها  ، ایجاد و فعالیتهای مفیدی را در سطح مجتمعهای  پتروشیمی شروع نمود و در مجتمعهای پتروشیمی بندر امام و اراک دو هسته پژوهشی وتوسعه بوجود آمد.

لیکن نیاز روز افزون صنایع پتروشیمی به کارهای تحقیقاتی ، موجب بسط و گسترش این سازمان و جدا شدن دو مجموعه مهندسی و پژوهشی  شد که سرانجام در تایخ 76/10/10بر طبق مصوبه 747 هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، ایجاد امور تحقیق و توسعه زیر نظر  مدیریت کنترل تولید و واحدهای تحقیق و توسعه در هشت مجتمع پتروشیمی وابسته به شرکت ملی ، صنایع پتروشیمی و زیرنظر روسای مجتمع ها به تصویب رسید و با این راهکار، تحقیقات به کارخانجات پتروشیمی وارد شد. شکل گیری و آغاز بکار مرکز پژوهش در پتروشیمی رازی  همزمان با سایر  مجتمع ها از  ابتدای  سال  1377 شروع شد.

در حال حاضر مرکز پژوهش پتروشیمی رازی در راستای اهداف استراتژیک شرکت ماموریت های زیر را بر عهده دارد:

1.توسعه تنوع محصول

2.کاهش هزینه های تولید

3.کاهش آلاینده های زیست محیطی

4.توسعه تکنولوژی واحدهای تولیدی