تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی رازی از بدو تاسیس در سال 1377 تا کنون موفق به عقد قرارداد 137 پروژه تحقیقاتی شده است .
در این ارتباط با مراکز مختلف تحقیقاتی مانند دانشگاههاي : صنعتی شریف ، علم و صنعت ، شیراز ، صنعتی اصفهان ، صنعت نفت و . . . و نیز پژوهشگاه صنعت نفت و شرکتهای مختلف تحقیقاتی نظیر مهندسین مشاور اندیشوران ، فرآیند و نوآوری مواد و . . . و پرسنل مجتمع همکاری مستمری را داشته است .
ازمجموع 137 قرارداد منعقد شده همه به پایان رسیده ا ند و5 پروژه دردست اجراست.

توزیع پروژه های تحقیقاتی از نظر تعداد به صورت ذیل میباشد :

  • درصد توزیع
  • مراکز تحقیقاتی و مؤسسات پژوهشی 14.5
  • دانشگاهها 57.3
  • پژوهشگاه صنعت نفت 3.3
  • پرسنل شرکت و تحقیق و توسعه 24.6

از اهم دستاوردهای حاصله از اجرای پروژه های تحقیقاتی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

1) تغییر فرمولاسیون کود DAP و تولید کود ASP
بـا اجـرای این پروژه تحقیقاتی بخشی از نیاز کشور به کود سولفات آمونیوم مرتفع گردیده ، ضمن اینکه بعلـت کـاهش واردات خـاک فسـفات از خروج سالانه 22 میلیون دلار ارز جلوگیری شده و از پتانسیل مازاد تولید واحدهای اسید سولفـوریک مجـتمع نیز استفاده شده است و قیمت تمام شـده محصول جدید نسبت به DAP نیز کاهش یافته است .

2) بهینه سازی عملکرد کلاریفایر واحد تصفیه آب جدید
حـذف آهک در واحد تصفیه آب جدید و همچنین حذف آهک و سودااش در واحدهای زلال کننده آب خــام و جایگزینی سود سوز آور سبب کاهش سختی آب خام و حذف 80% کلسیم خروجی از زلال کننده آب خام شد و موجب تولید آبی با سختی فوق العاده پائین گردید . این امر موجب کاهش ریسک رسوبگذاری ترکیبات کلسیمی در ممبرانها ، لاینهای مسیر و برجهای خنــک کنـنده و مبـدلهای حرارتی به میزان نزدیک به 400% شده است ، حداقل صرفه جوئی ناشی از انجام این پروژه -/960ر276ر500ر7 ریال در سال میباشد .

3) تغییر مسیر خاک فسفات
بــا اجرای این پروژه مسیر جدیدی جهت حمل و نقل خاک فسفات طراحی و ساخته شــدکـه از ضایعات خاک و آلودگی زیست محیطی جلوگیری بعمل می آورد . صرفه جوئی ناشی از انجام این پروژه -/343ر753 دلار در سال برآورد است .

4) بررسی جایگزینی لاستیک با پوششهای مناسب دیگر

با اجرای پروژه مذکور پایلوتی جهت تست پوششهای داخلی در شرایط محیط خورنده و تحت درجه حـرارتهای مختـلف در حـالت استاتیـک و دینـامیک طراحـی و ساخته شده است که عمده مصرف آن جهت تست نمونه های جایگزین لاستیک در مجتمع میباشد .

 

نگاهی بر عملکرد مرکز پژوهش در سال 93