طی مراسمی باحضور جناب آقای سید داوود موسوی عضو هیات مدیره ومعاون محترم بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای وجناب آقای حسین زاده قشمی مدیرکل محترم روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان وجناب آقای مهندس جهرمی زاده معاونت محترم فنی مهندسی شرکت پتروشیمی رازی که درمورخه 1402/02/25شرکت پتروشیمی رازی برگزارگردید از شرکت پتروشیمی رازی با اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان تقدیر گردید.