اطلاعات تماساطلاعات تماس مجتمع

آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161
تلفن :061-523-41517-8
دورنگار:
061-522-62096-7
دور نگار  دفتر فروش:061-522-62140
دفتر فروش : 061-522-62147
​تلفنخانه :021-88945001


در حال حاضر وبراساس مصوبه هیئت مدیره ، پتروشیمی رازی بازاریابی و فروش محصولات صادراتی خود را از طریق شرکت همکار خود در ترکیه ، شرکت Raintrade Petrokimia Ve Dis Ticaret A.S انجام میدهد. مشتریان گرامی جهت اطلاع از شرایط و آخرین قیمت فروش محصولات صادراتی می توانند به وب سایت این شرکت مراجعه نمایند.www.raintrade.com.tr
مدیریت ارتباط با مشتری
06152262111
   


  


 


 

 


آدرس : بندر امام خمینی ، آژانس پستی 113 ، صندوق پستی 161

دفتر فروش : 62147-522-061
تلفنخانه : 88945001-021
مدیریت ارتباط با مشتری : 06152262111
تلفن :8-41517-523-061
دورنگار:7-62096-522-061 
دور نگار دفتر فروش:62140-522-061