فرهنگ واژه ها

a.c line (اسم)
خط a.c ؛ خطی که به یک منبع برق متناوب وصل است و یا آن که دو شبکه دارای جریان متناوب را به هم وصل می کند.
Acid Rain (اسم)
باران اسیدی
Aero Generator (اسم)
ژنراتور بادی (مولد بادی)
Aero Generator (اسم)
تأسیساتی است که در آن محور پروانه یا روتور Rotor یک توربین بادی به یک مولد(ژانراتور)برق بسته شده است . مولدهای بادی در جاهایی که به انرژی کم و میانه نیاز باشد، به ویژه در جاهای دور افتاده، می توانند کاربرد داشته باشند
Aerosols (اسم)
آئروسل(هوا ویز هها)
Air Pollution Resources (اسم)
منابع آلودگی هوا
Allowable Current (Tropical Amperes) (اسم)
جریان مجاز
Allowable Current (Tropical Amperes) (اسم)
حداکثر شدت جریانی که هادی در آن زمان به حد حرارتی می رسد. حداکثر جریانی که بدون صدمه زدن به هادی به طور دائمی می تواند از هادی عبور نماید
American Society for Testing and Methods (اسم)
ای- اس- تی- ام
Anaerobic Fermentation (اسم)
تخمیر غیرهوازی
Anglo-Persian Oil Co (اسم)
شرکت نفت انگلیس و ایران
Anglo-Persian Oil Co (اسم)
این شرکت در 14 آوریل 1909 تأسیس و سهام دارسی ر ا خریداری کرد و شخص دارسی نیز عضو هیأت مدیره آن شد . نام این شرکت بعدها از نام Anglo-Persian Oil Co به Anglo- Iranian Oil Co تغییر یافت
Anthracite (اسم)
آنتراسیت
Asphalt & Bitumen (اسم)
آسفالت و قیر
Asphaltene (اسم)
آسفالتین
Asphaltene (اسم)
ماده ای است سخت مانند زغال سنگ که در ته ماندة نفت کوره حاصل از تقطیر نفت خام باقی می ماند. در آسفالتینها مواد و فلزاتی که مطلوب نیستند، مانند گوگرد، نیتروژن، نیکل و وانادیوم(Vanadium )یکی از عناصر شیمیایی، با نشانه V و دارای عدد اتمی 23 به مقدار زیاد یافت می شود.
Associated Gas (اسم)
گاز همراه
Average customers consumption (اسم)
متوسط مصرف مشترکان
Average customers consumption (اسم)
نسبت کل انرژی تولیدی + ( تبادل انرژی با خارج ) به تعداد مشترکان به کیلو وات ساعت.
Aviation Gasoline (اسم)
بنزین هواپیما(بنزین سفید)
Aviation Gasoline (اسم)
بنزین هواپیما (بنزین سفید ) بنزینی است که به طور اختصاصی برای موتورهای هواپیما تهیه می شود . این بنزین دارای اکتان مناسب برای این نوع موتورها بوده (تغییرات عدد اکتان80 – 145) و نقطه انجماد یخبستگی آن60- درجه سلسیوس می باشد
Benzene (اسم)
بنزن
Benzene - Toluene - Xylene (BTX) (اسم)
بی تی اکس(BTX)
Benzene - Toluene - Xylene (BTX) (اسم)
بی تی اکس، مخفف سه کلمه بنزن (Benzene) ، تولوئن(Toluene) و زایلن ها(X ylenes) است ، که مخلوط آروماتیکهای مهم را تشکیل می دهند. قبلاً مخلوط این آروماتیک ها از زغال سنگ استخراج می شد و امروزه بخش عمده این محصولات از نفت به دست می آید . بنزن ، تولوئن و زایلنها همگی در آب نامحلول در الکل کمی محلول و در اتر به خوبی حل می شوند. در صنایع پتروشیمی برای تهیه بنزن، تولوئن و زایلن ها، می توان از محصولات فرعی چون نفتا به منظور تولید بنزن یا تولید اتیلن، و یا از مواد حاصل از تقطیر مواد سنگین پالایشگاه ها استفاده کرد . به طور کلی BTX مصارف زیادی در صنایع پتروشیمی دارد.
Biogas (اسم)
بیوگاز
Biomass (اسم)
زیست توده
Bituminous Coal (اسم)
زغال سنگ قیری
Brent (اسم)
برنت
British Petroleum (اسم)
شرکت نفت بریتانیا
British Petroleum (اسم)
پس از ملی شدن نفت در 29 اسفند 1329 یا 1950 میلادی، شرکت نفت انگلیس و ایران در سال 1954 به شرکت نفت بریتانیا(British Petroleum) تغییر نام یافت که علامت اختصاری آن BP است
British Thermal Unit (BTU) (اسم)
بی تی یو
Brown Coal (Lignite (اسم)
زغال قهوه ای (لیگنیت)
Brown Coal (Lignite (اسم)
ذخیره ته نشستی از سنگواره های کربنی، جامد، سیاه مایل به قهوه ای و آتشگیر است . تا رسیدن به فراسنج های مورد اعتماد در شناسایی زغال های سخت و قهوه ای و تأیید آن، باید زغال های هر کشور را به عنوان زغال قهوه ای در نظر گرفت و بر اساس ویژگی های دیگری بدون در نظر گرفتن ارزش گرمایشی ، آن را با نام زغال قهو های رده بندی کرد
Cable length (اسم)
طول کابل خط
Cable length (اسم)
طول تعداد رشته کابل به کار گرفته شده در طول مسیر.
Cannel Coal (اسم)
زغال سنگ کانل(کانکوال)
Capillary Pressure (اسم)
فشار موئینگی
Capillary Pressure (اسم)
منافذ و شکافهای بسیار ریز موجود در سنگ مخزن همانند لوله های موئینه عمل می کنند به نحوی که باعث نگهداری نفت در آنها می شوند. به موازات استخراج نفت و کاهش فشار مخزن و افزایش فشار موئینگی، حرکت نفت در منافذ و تخلخل ها مرتبا مشکل تر می شود، لذا درصد قابل ملاحظه ای از نفت، درون منافذ سنگ مخزن محبوس خواهد شد.
Carbon Dioxide Emission Trading Programme (اسم)
برنامه تجارت نشر دی اکسید کربن
Carbon Monoxide (CO) (اسم)
مونوکسید کربن
Carbon Monoxide (CO) (اسم)
مونوکسید کربن در اثر احتراق ناقص ذغال سنگ، نفت و سایر سوخت ها تولید می شود. عمده ترین منابع نشر CO در مناطق شهری اتومبیل ها هستند که مقدار نشر این ترکیب به وسیله آن ها به چگونگی تردد بستگی دارد
Carbonization (اسم)
کربونیزه کردن
Catalyst (اسم)
کاتالیستها
Catalyst (اسم)
به هر آنچه که موجب تسهیل در واکنش های شیمایی است، کاتالیست گفته می شود. هر گاه کاتالیست و واکنش دهنده ها(مواد شرکت کننده در واکنش) هم فاز باشند، مانند گاز با گاز یا مایع با مایع، سیستم کاتالیستی هموژن است؛ اما اگر کاتالیست و واکنش دهنده ها هم فاز نباشند، مانند گاز با جامد یا مایع با جامد، اصطلاحاً می گویند سیستم کاتالیستی هتروژن است . معمولاً از زئولیت ها(Zeolites ) در فرایند شکستن ملکولی به عنوان کاتالیست استفاده می کنند. زئولیت ها موادی هستند که اغلب از آلومینوسیلیکات ها (اکسید آلومینیوم و اکسید سیلیس) تشکیل شده اند
Centeral Receiver (اسم)
دریافت کننده مرکزی
Circuit length (اسم)
طول مدار
Clean Energy Technology (اسم)
فن آوری های انرژی پاک
Coal (اسم)
زغال سنگ
Coal Coke (اسم)
کک زغال سنگ
Coincidental Peak Load (اسم)
حداکثر بار همزمان
Coke (اسم)
کک
Combine cycle power plant (اسم)
نیروگاه چرخه ترکیبی
Compressed Natural Gas (CNG) (اسم)
گاز طبیعی فشرده
Concentrating Solar Collector (اسم)
جمع کننده خورشیدی متمرکز ساز
Condensate (اسم)
کندانسه، نفت تقطیر شده، نفت میعانی
Condense (اسم)
فرآیند تراکم در پالایش( فشرده سازی)
Condense (اسم)
فرآیند پالایش بر این اصل استوار است که وقتی نفت خام را در ظر فهای بزرگ حرارت می دهند آن دسته از ترکیب های نفت که اصطلاحاً " سبک تر" اند زودتر بخار می شود و سپس ترکیب های سنگین تر به مرحله تبخیر می رسد. هر گاه این بخارات را سرما داده و متراکم (Condense) کنیم معکوس جریان بالا اتفاق می افتد، یعنی ابتدا به فرآورده های سبک و سپس به فرآورده های سنگین می رسیم.
Condensing Liquids (اسم)
مایعات متراکم
Conductor type (اسم)
نام هادی
Continental Shelf (اسم)
مناطق دریایی
Continental Shelf (اسم)
"مناطق دریایی" را اصطلاحا "فلات قاره"نیز می گویند."فلات قاره" ترجمه Continental Shelf یا Continental Plateau (فرانسه) است که ظاهر این کلمات مطلقا مفهوم "مناطق دریایی" را نمی رساند. در اصطلاح حقوقی، منظور از فلات قاره زمین هموار و مرتفع کف دریا در مجاورت ساحل است که معمولاً تا عمق200متری گسترش دارد . چون عمق خلیج فارس عموماً بیش از 200 متر نیست، تمام آن را اصطلاحاً "فلات قاره "می نامندبجای فلات قاره ژرفاشیب را هم در مواردی به کار برد ه اند. امروزه واژه "مناطق دریایی "بیشتر رایج است
Controlled Area (اسم)
منطقه تحت کنتر ل(مهار)
Cracking (اسم)
کراکینگ
Crude Oil (اسم)
نفت خام
Crude Oil Spot Markets (اسم)
بازارهای اسپات نفت خام
Customers (اسم)
مشترکین
Customers (اسم)
جمع کل قراردادهای منعقد با شرکت های برق منطقه ای یا سازمان توانیر که اجازه دارند از خدمات دائمی برق استفاده نمایند
Cylinder Oil (اسم)
روغن های سیلندر
Cylinder Oil (اسم)
روغن های سیلندر در ماشین های بخار و صنایع سنگین به مصرف می رسد
D´Arcy Concession (اسم)
امتیازنامه دارسی
Debie (اسم)
دبی
Decontamination Degree (اسم)
درجه آلودگی زدایی (نسبی)
Decontamination Degree (اسم)
نسبت درصد اختلاف بین غلظت کل هسته های رادیواکتیو قبل و بعد از آلودگی زدایی به غلظت کل هسته های رادیواکتیو قبل از آلودگی زدایی اطلاق می شود
Decontamination Factor (اسم)
ضریب آلودگی زدایی
Decontamination Factor (اسم)
نسبت تمرکز هسته ای پرتوزا در یک محیط یا بر روی یک سطح پیش از پالایش و تمیزکاری آن به تمرکز هسته های پس از پالایش و تمیزکاری اطلاق می شود. این اصطلاح می تواند به یک هسته پرتوزا، یا به کل پرتوزایی اشاره داشته باشد
Demand (اسم)
نیاز مصرف
Demand (اسم)
مجموع بار مورد نیاز شبکه، از جمع بار تولید شده توسط نیروگاه ها و همچنین بار دریافتی از کشورهای همجوار بدون افت ولتاژ، افت فرکانس و خاموشی را نیاز مصرف می گویند.
Dense (اسم)
سنگهای مخازن(فشرده)
Dense (اسم)
سنگ مخزنی را که دارای نفوذپذیری (Permeabilit )کمتر از 1/0 دارسی باشد، اصطلاحاً فشرده مینامند
Depletion Drive (Dissolved Gas Drive, (اسم)
نیروی رانش گازهای محلول (تخلیه در اثر نیروی گاز محلول)
Depletion Drive (Dissolved Gas Drive, (اسم)
رانش موجود در یک مخزن ناشی از انبساط تدریجی گاز خارج شده از نفت خام اشباع می باشد. با کاهش فشار درون مخزن در طی برداشت نفت خام از چاه، گاز خا رج شده از نفت خام در فضای مخزن، انبساط یافته و باعث بالا رفتن نفت به سطح زمین می گردد.
Differential (اسم)
دیفرانسیل
Diffuse Radiation (اسم)
تابش پراکنده
Diffuse Radiation (اسم)
تابش پراکنده آن بخش از تابش خورشیدی است که از همه راستاهای دیگر(به جز راستای مستقیم از قرص خورشید (پس از پخش و پراکنش در جو(در اثر وجود مولکول های گرد و غبار شناور در هوا ، ابرها( و یا احتمالاًَ از سطح زمین)در اثر وجود زمین، دریا، درختان و ساختما نها) بازتابیده می شود
Dimethyl Ether (DME) (اسم)
دی متیل اتر
Dimethyl Ether (DME) (اسم)
دی متیل اتر با فرمول CH3OCH3 فراورده ای است با خصوصیاتی بسیار نزدیک به گازوئیل که می توان آن را از گاز طبیعی به دست آورد. فن آوری تهیه DME از گاز طبیعی هنوز در مراحل تکوین است و به مرحله تولید تجاری نرسیده است . احتمالاً در سالهای آتی که قیمت فرآورده ها رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد، تولید DME از نظر اقتصادی باصرفه خواهد بود . البته اگر قیمت گاز طبیعی را بسیار نازل فرض کنیم ممکن است تولید DME در آیندة نزدیک اقتصادی باشد . با توجه به ارزش حرارتی بسیار بالای DME در مقابل گازوئیل های معمولی، کاربرد DME در موتورهای دیزلیِ قدیمی ممکن است با مسائلی رو به رو شود.
Direct Radiation (اسم)
تابش مستقیم
Direct Radiation (اسم)
تابش مستقیم آن بخش از پرتو خورشیدی است آفتاب که به طور مستقیم از قرص خورشید سرچشمه گرفته و به جز اثرات شکست نور در لایه های پایین جو زمین هیچ گونه تغییری در راستای آن پدید نیامده است
Disel Power Plant (اسم)
نیروگاه دیزلی
Disel Power Plant (اسم)
نیروگاهی است که در آن از سوخت گاز یا مایع در سیلندرهای دستگاه استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصل توسط ژانراتور کوپله شده با آن به انرژی الکتریکی تبدیل می شود
Dispatching Code (For Transmission Lines) (اسم)
کد دیسپاچینگ خط
Dispatching Code (For Transmission Lines) (اسم)
شماره شناسایی خط براساس دستورالعمل های دیسپاچینگ می باشد. در شماره گذاری خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده می شود که حرف اول و دوم به ترتیب علامت شناسایی ابتدا و انتهای خط و اولین رقم بعد از حروف شناسایی، نشان دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدی نشانگر نوع تجهیزات می باشند
Distribution Network (اسم)
شبکة توزیع
Distribution Network (اسم)
مجموعه ای از خطوط توزیع است که برای توزیع انرژی برق در یک منطقه یا یک محله به کار گرفته می شود.
Dosimetry (اسم)
مقدار سنجی( اندازه گیری مقدار پرتو)
Downstream Operations (اسم)
فعالیتهای پایین دستی
Downstream Operations (اسم)
فعالیتهای پایین دستی از آغاز پالایش نفت خام شروع می شود و مراحل مختلف پالایش، حمل فراورده ها، توزیع، بازاریابی و فروش آن را در بر می گیرد.
Dried Brown Coal (Dried Lignite) (اسم)
زغال قهو های خشک (لیگنیت خشک شده)
Dried Brown Coal (Dried Lignite) (اسم)
زغال سنگ قهوه ای یا لیگنیت است که رطوبت موجود در آن از راه خشک سازی کاهش یافته است . زغال سنگ قهوه ای یا لیگنیت خشک شده می تواند ترکیبی از فرآورده یک دستگاه خشک کن و گرد و غبار حاصل از آن باشد
Drilling (اسم)
حفاری
Drive Mechanism (اسم)
ساز و کار رانش
Drive Mechanism (اسم)
در این ساز و کار، گاز موجود در مخزن باعث جابه جایی نفتِ درون منافذِ سنگ مخزن می شود
Dry Natural Gas (اسم)
گاز طبیعی خشک
Dry Natural Gas (اسم)
گاز طبیعی پالایش شده یا گاز خشک گازی است که رطوبت آن در فرآیند نم زدایی کاهش یافته است . این گاز از طریق لوله قابل حمل و نقل است. در حرارتهای پائین تبدیل به مایع می شود که اصطلاحاً به آن گاز طبیعی مایع شده (Liquefied Natural Gas - LNG) می گویند. LNG در ظروف تحت فشار و توسط کشتی های مخصوص حمل و نقل می شود
Electrical Station (اسم)
پست یا ایستگاه برق
Electrical Station (اسم)
محلی است که با مجموعه ای از تأسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها، کلیدها، سکسیونرها (Sexioner) ، وسایل اندازه گیری، خطوط ورود و خروج، راکتور(Reactor) و کاپاسیتور (Capacitor) و بی های(Bays) مختلف برای انتقال و توزیع برق از آن استفاده می شود
Energy Balance (اسم)
ترازنامه انرژی
Energy Commodities (اسم)
کالاهای انرژی
Energy Commodities (اسم)
"کالاهای انرژی" دسته بندی جدیدی است و نقش بسیار قابل ملاحظه ای در معاملات بورسها ایفا می کند. نفت خام، برخی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق زیر مجموعه کالاهای انرژی است که در بورسها معامله می شود.
Energy Efficiency (اسم)
کارایی انرژی
Energy Efficiency (اسم)
کارایی انرژی مفهومی است فنی که در ارتباط با دستگاههای تولید کننده یا مصرف کننده انرژی مطرح شده و عبارت است از نسبت تبدیل نهاده انرژی در فن آوریهای تولید انرژی یا وسایل مصرف کننده نهایی انرژی.
Energy Intensity (اسم)
شدت انرژی
Energy Intensity (اسم)
شدت انرژی عبارت است از انرژی مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات. شدت انرژی برحسب عرضه انرژی اولیه و یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می شود. این شاخص معمولاً در سطح کلان مورد استفاده قرار گرفته و درجه بهینگی استفاده از انرژی در یک کشور را نشان می دهد.
Energy Own Use (اسم)
مصارف بخش انرژی
Energy Own Use (اسم)
مصارف بخش انرژی یا انرژی خود مصرفی عبارت است از انرژیهای اولیه و ثانوی های که در فرآیند تبدیل انرژی به شکل گرمایش، پمپاژ و روشنایی استفاده می شود. انرژی خود مصرفی در همه بخشهای مختلف تبدیل، تولید و عرضه انرژی از جمله استخراج معادن زغالسنگ، نیروگاههای تولید برق و استخراج نفت و گاز وجود دارد.
Energy Productivity (اسم)
بهر ه وری انرژی
Energy Productivity (اسم)
اگر انرژی را به عنوان یکی از عوامل تولید در نظر بگیریم آنگاه بهر ه وری انرژی را میتوان به صورت زیر تعریف کرد: ارزشهای اقتصادی که به ازاء استفاده از یک واحد انرژی بدست می آید
Energy Saving (اسم)
صرفه جویی انرژی
Energy Saving (اسم)
صرفه جویی انرژی به مجموعة اقداماتی گفته می شود که عرضه کنندگان و مصر ف کنندگان انرژی برای کاهش مصارف غیرضروری انرژی انجام می دهند. اصطلاح Energy Conservationنیز به همان مفهوم است
Energy Services (اسم)
خدمات انرژی
Energy Transformation (اسم)
تبدیل انرژی
Enhanced Water Injection (اسم)
تزریق آب توان یافته
Enhanced Water Injection (اسم)
تزریق آب توان یافته به معنی تزریق آب به همراه مواد شیمیایی مانند بی کربنات سدیم و پلیمرهای محلول در آب و تزریق گاز ازت، تزریق گاز کربنیک است.
Enriched Gas (اسم)
گاز غنی
Enriched Gas (اسم)
گاز خروجی از میادین نفتی و یا کلاهکهای گازی و یا میادین مستقل گازی را اصطلاحاً " گاز غنی" می گویند. گاز غنی بعد از پالایش به" گاز سبک" تبدیل می شود
Enriched Uranium (اسم)
اورانیوم غنی شده
Enriched Uranium (اسم)
اورانیومی است که در آن درصد ایزوتوپ شکافت پذیر، اورانیوم235 به بیش از میزان موجود آن در اورانیوم طبیعی افزایش یافته است
Enrichment (اسم)
غنی سازی
Enrichment Process (اسم)
فرایند غنی سازی
Enrichment Process (اسم)
هر فر آیندی را گویند که در طی آن میزان ایزوتوپ های معین موجود در یک عنصر افزایش یابد . موارد زیر فرآیندهای شناخته شده ای هستند که در غنی سازی اورانیوم کاربرد دارند : انتشار و رانش گاز ، فرار از مرکز گاز، جداسازی با افشانک ها، لیزر و مبادله های شیمیایی
Ethane (C2H6) (اسم)
اتان
Ethane (C2H6) (اسم)
اتان، یکی از هیدروکربن های خانواده آلکان یا پارافین است که دارای فرمول C2H6 می باشد. اتان درشرایط عادی یک هیدروکربن گازی شکل، بی رنگ و بی بو است
Ethanol (Ethyl Alcohol) (اسم)
الکل اتیلیک (اتانول)
Ethanol Fermentation (اسم)
تخمیر اتانول
Expected Reserves (اسم)
ذخایر مورد انتظار
Expected Reserves (اسم)
مجموع ذخایر اثبات شده و محتمل را اصطلاحاً ذخایر مو رد انتظار(Expected Reserves )می گویند
Fast Pyrolysis (اسم)
پیرولیز سریع
Final Energy (اسم)
انرژی نهایی
Fission Energy (اسم)
انرژی شکافت
Fission Energy (اسم)
انرژی رها شده پس از شکافت یک اتم را گویند.
Fission Products (اسم)
فرآورده های شکافت هسته
Fission Products (اسم)
هسته های ویژه ای هستند که در پی شکافت هسته و یا در پی زوالی که در اثر پرتوزایی(رادیواکتیوته)هسته های ویژه روی می دهد، پدیدار می شوند
Flash Point (اسم)
نقطة اشتعال
Flash Point (اسم)
این معیار نشان می دهد که فرآورده ها در چه حرارتی به آسانی شعله ور می شوند. روال محاسبه بدین صورت است که فرآورده را گرم کرده سپس شعله ای به آن نزدیک می کنند . کمترین درجه حرارتی که موجب اشتعال می شود نقطه اشتعال نام دارد . از این معیار برای ضریب اطمینان حمل و نقل فرآورده ها یا ذخیر ه سازی آنها استفاده می کنند
Flat Plate Collector (اسم)
جمع کننده با صفحه هموار(جمع کننده مسطح)
Flat-Plate Collectors (اسم)
گردآورنده های تخت
Flat-Plate Collectors (اسم)
از این نوع گردآورنده خورشیدی بیش از هر نوع گردآورنده خورشیدی دیگر استفاده می شود. عنصر اصلی آنها یک ورق است که بوسیله تابش کلی خورشید حرارت می گیرد و حرارت خود را به یک سیال جذب کننده حرارت که در حال جریان است منتقل می کند. این سیال معمولا آب و هواست . رنگ این ورق همیشه تیره است و ممکن است دارای پوشش خاصی باشد که ضریب جذب انرژی خورشیدی را به حداکثر برساند . از ورق های لاستیک، پلاستیکی و فلزی برای خروجی هایی با دمای فزاینده استفاده می شود. ممکن است که ورق تنها جز تشکیل دهنده گردآورنده باشد اما برای رسیدن به دمای بالا معمولاً ورق را در داخل یک جعبه عایق شده که روکش شفاف آن دارای کارایی بالایی است قرار می دهند تا از اثر گلخانه ای استفاده شود . تابش مرئی خورشید، از طریق این پوشش نیمه شفاف وارد می شود ولی جزیی از تابش طول موج بلندتر مادون قرمز که به وسیله ورق حرارت دیدة داخل جعبه ساطع می شود در درون جعبه به دام می افتد و نمی تواند خارج شود
Fluid in Place (اسم)
سیالاتِ موجود در مخازن
Fluid in Place (اسم)
سیالاتِ موجود در مخازن شامل گاز، نفت و آب است که در منافذ کوچکِ درون سنگها قرار دارند . این منافذ کوچک به صورت سورا خها و تخلخلهای ریز(Pores)یا شکا فها و ترک ها (Fractures) هستند . اندازه ا ین منافذِ ریز برای سنگهایی که نفوذپذیری (Permeability) بالایی دارند تقریبا 10 میکرون یعنی یک- هزارم سانتیمتر است . در عموم مخازنِ سنگ آهکی کشور ایران این رقم تقریباً به یک میکرون کاهش می یابد . در مخازن شکاف دار، ممکن است منافذ بزرگ تری نیز وجود داشته باشد که اصطلاحاً به آن Caves و Vugsمی گویند. . نفتِ درجا (Oil in place)در همین منافذِ ریز جای گرفته است.
Formation (اسم)
سازند
Formed Coke (اسم)
کک قالبی (کک شکل گرفته)
Formed Coke (اسم)
کک درست شده از زغال خشتی یا زغال گندله ای است که درمتالورژی کاربرد دارد.
Fractional Distillation (Topping) (اسم)
فرآیند تقطیر
Fractional Distillation (Topping) (اسم)
نتایج تقطیر یا محصولات حاصل از تقطیر (Distillates) ، فرآورده های به دست آمده از نفت خام در پالایشگاه ها را می گویند که شامل پارافین، نفت سفید، سوخت جت، گازوئیل یا نفت گا ز و نفت گرمایشی است
Fracture (اسم)
شکستگی، شکاف، ترک، درز
Fracture (اسم)
بریدگی، شکاف یا هر گونه انقطاعی که در سازند وجود داشته باشد.
Freezing Point (اسم)
نقطه انجماد
Frequency Falling (اسم)
افت فرکانس
Frequency Falling (اسم)
هر گونه تقاضای بار بالاتر از ظرفیت یا قابلیت تولیدی منطقه یا سیستم، موجب کاهش فرکانس از محدودة مجاز آن می گردد
Fuel Oil (FO) (اسم)
نفت کوره
Fuel Oil No.1 (اسم)
سوخت نفتی شماره 1
Fuel Oil No.2 (اسم)
سوخت نفتی شماره 2
Fuel Oil No.2 (اسم)
سوخت نفتی شماره 4
Fuel Oil No.4 (اسم)
این سوخت نوعی نفت کوره سبک است که کاربرد آن بیش تر در مشعل هایی است که معمولاً در مجتمع های صنعتی از آن استفاده می شود و نیازی به گر م کردن اولیه ندارد. درجه گرانروی سینماتیک آن بین8/5 تا 4/26 سانتی استوک در 100 درجه فارنهایت است.
Fuel Oil No.5 (اسم)
سوخت نفتی شماره 5
Fuel Oil No.5 (اسم)
این سوخت نوعی نفت کوره متوسط است که کاربرد آن بیشتر در نیروی دریایی و نیروگاههای تولید برق است .
Fuel Oil No.6 (اسم)
سوخت نفتی شماره 6
Fuel Oil No.6 (اسم)
این سوخت همان نفت کوره سنگین است و مشخصات سوخت کشتی(Bunker Fuel) را دارد که از آن علاوه بر نفکتش ها، در واحدهای تولید برق نیز استفاده می شود.
Fuel Reprocessing (اسم)
بازپردازش سوخت
Gas Power Plant (اسم)
نیروگاه گازی
Gas to Liquid (GTL) (اسم)
تبدیل گاز به فرآورده
Gasoil (اسم)
گازوئیل یا نفت گاز
Gasoline, Benzin=Benzine (اسم)
بنزین
Generation capacity during peak time (اسم)
ظرفیت قابل تولید همزمان با پیک بار شبکه
Geopressured Resources (اسم)
منابع لایه های تحت فشار
Geothermal Energy (اسم)
انرژی زمین گرمایی
Giant Oil Fields (اسم)
میدانهای عظیم نفتی
Giant Oil Fields (اسم)
میدانهایی است که ذخایر نهایی آنها بیش از 500 میلیون بشکه باشد.
Global Radiation (اسم)
تابش کلی
Gravity Drainage (اسم)
رانش وزنی
Greenhouse Gases (اسم)
گازهای گلخانه ای
Groos power generation (اسم)
تولید ناویژه نیروگاه
Hard Coa (اسم)
زغال سخت
Heat Rate (اسم)
راندمان با استفاده از نرخ گرمایشی
Heat Rate (اسم)
از نسبت معادل حرارتی هر کیلووات ساعت که 860 کیلوکالری می باشد به نرخ گرمایشی ویژه
Heating Oil (اسم)
نفت گرمایشی
Heavy Fuel Oil (اسم)
سوخت های سنگین
Heavy Fuel Oil (اسم)
سوخت های سنگین به عنوان سوخت تأسیسات حرارتی پرقدرت و سوخت دیزل های بزرگ به کار میرود
High Temperature Coal (اسم)
کک سازی با دمای زیاد( کک داغ)
Hot Dry Rock (اسم)
تخته سنگهای خشک و داغ
Hydro Power Plant (اسم)
3نیروگاه برق آبی
Hydrocarbon (Hydrocarbure) (اسم)
هیدروکربن)هیدروکربور(
Hydrogen Generation (اسم)
تولید هیدروژن
Hydrogen Sulphide (H2S) (اسم)
هیدروژن سولفید یا هیدروژن سولفوره
Hydrothermal Resources (اسم)
منابع هیدروترمال
Hypothetical Reserves (اسم)
ذخایر فرضی
Insolation (اسم)
تابش مستقیم، پراکنده و منعکسه
Interconnected System (National Grid) (اسم)
شبکة به هم پیوسته
Interconnected System (National Grid) (اسم)
شبکة ملی یا فراملی را یک شبکة به هم پیوسته می گویند که می تواند سیستم های شبکه ای مختلفی را در سرتاسر کشور به هم ارتباط دهد . شبکة به هم پیوسته می تواند انرژی برق را به نحو اقتصادی توزیع نماید . این شبکه می تواند در بعضی نقاط به سیستم برق کشورهای همسایه هم متصل گردد
International Energy Agency (اسم)
آژانس بین المللی انرژی
Isotopes (اسم)
اتم هایی با عدد اتمی یکسان ولی با جرم های مختلف هستند(جرم هر اتم متناسب با شمار پروتون ها و شمار نوترون ها در هسته اتم است).
Jet Fuels (Avation Turbine Fuel- AFT) (اسم)
سوخت های جت
Kerosene (اسم)
نفت سفید
Layer (اسم)
لایه به مجموعه ای از سنگهای مخزن اطلاق می شود که کم و بیش خصوصیات یکسانی داشته باشند به گونه ای که بتوان آن مجموعه را یک واحد نامید که اصطلاحاً به آن لایه(Layer) نیز می گویند.
Light Crude Oil (اسم)
نفت خام سبک
Light Gas (اسم)
گازهای سبک
Light Gas (اسم)
این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربن های سبک است و به عنوان سوخت صنعتی و یا مادة اولیه پتروشیمی به کار می رود
line (اسم)
خط (برقی) ؛ آرایه ای(پیکربندی ای) از رساناها، مواد عایق کننده و تجهیزات جنبی برای انتقال برق در میان دو نقطه از یک سامانه (شبکه) است.
Liquefied Natural Gas (LNG) (اسم)
گاز طبیعی مایع شده
Liquefied Petroleum Gas (LPG) (اسم)
گاز مایع، گاز نفتی مایع، گاز نفت مایع، گاز سیلندر
Low Temperature Coke (semi-coke) (اسم)
کک سازی با دمای کم (نیمه کک)
Low Temperature Coke (semi-coke) (اسم)
پس ماند جامد حاصل از تقطیر زغال سنگ در دمای کم(500 تا 800 درجه سلسیوس (نیمه کک را نتیجه می دهد . چنانچه زغال قهوه ای باشد دمای آن از 400 تا 600 درجه سلسیوس و در مورد زغال نارس از 350 تا 550 درجه سلسیوس است
Low-Concentration Collectors (اسم)
گردآورنده های با تمرکز کم
Magma (اسم)
گدازه ها
Many Circuit Line (اسم)
خط چند مداره
Many Circuit Line (اسم)
خطی است که دارای چندین مدار برق با یک ولتاژ یا ولتاژهای مختلف داشته باشد.
Marker or Benchmark (اسم)
نفتهای شاخص
Marker or Benchmark (اسم)
قیمت گذاری در بازارهای اسپات بر اساس قیمت نفت های شاخص( Marker) یا((Benchmarkانجام می شود. مهم ترین نفتهای خام شاخص عبارت است از مخلوط برنت دریای شمال (Nort Sea Brent Blend) یا بله طور خلاصه برنت و (West Texas Inter mediate-WTI) و دبی (Dubai)
Maximum actual capacity (اسم)
ظرفیت عملی بیشترین
Maximum Generation during Peak Time (اسم)
حداکثر قدرت تولیدی همزمان با پیک بار شبکه
Methane (CH4) (اسم)
متان
Methanol (Methyl Alcohol) (اسم)
الکل متیلیک(متانول)
Minimum Actual Capacity (اسم)
ظرفیت عملی کم ترین
Minimum Actual Capacity (اسم)
کمترین توان یا ظرفیت قابل اطمینان تولید مولدهای برق با در نظر گرفتن نیاز شبکه و محدودیت های احتمالی طراحی و معایب جزیی واحد و شرایط محلی در طی یک دورة مشخص.
Molecular Cracking (اسم)
شکست مولکولی
Molecular Cracking (اسم)
یکی از روشهای فنی و شیمیایی برای به دست آوردن فرآورده های سبک تر از مواد سنگین تر است که به کمک حرارت دادن زیاد به مواد سنگین تر تحت فشار بالا و در مجاورت کاتالیزور انجام می گیرد
Naphta (اسم)
نفتا
Naphta (اسم)
میان گازوئیل و نفت سفید که بین 30 درجه سلسیوس و 100 تا 200 درجه سلسیوس تقطیر یا چکیده گیری می شود، این میزان بسته به آن است که نفتای سبک یا نفتای سنگین مورد نظر باشد . این فرآورده ماده اولیه صنعت پتروشیمی است و شکستن آن گستره ای گوناگون از فرآورده های مختلف را به دست می دهد.
Natural Gas Liquid (NGL) (اسم)
مایعات گاز طبیعی
Natural Uranium (اسم)
عنصر اورانیوم به صورت آمیزه ای از ایزوتوپ ها در طبیعت یافت می شود
Net Power Generation (اسم)
تولید ویژه نیروگاه
Net Power Generation (اسم)
تفاضل کل انرژی تولیدی ناویژه واحدها و مصرف داخلی نیروگاه برحسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت
Network losses (transmission & distribution) (اسم)
تلف شبکه (انتقال و توزیع)
Nominal Capacity (اسم)
ظرفیت نامی
Non – Energy Uses (اسم)
مصارف غیر انرژی
Non coincidental peak load (اسم)
حداکثر بار غیر همزمان
Nuclear Chain Reaction (اسم)
واکنش زنجیری هسته ای
Nuclear Fission (اسم)
شکافت هسته
Nuclear Fuel (اسم)
سوخت هسته ای
Nuclear Power Plants (اسم)
نیروگاه هسته ای
Nuclear Power Plants (اسم)
نیروگاهی است که یک یا چند راکتور قدرت را به کار می گیرد تا از آنها انرژی گرمایشی یا انرژی برق تولید کند
Nuclear Reactor (اسم)
راکتور(ظرف واکنش)هسته ای
Number of Bundles (اسم)
تعداد باندل
Number of Bundles (اسم)
عبارت است از تعداد هادیهای هر فاز که می تواند 2،3و4 سیم ، باشد که به وسیله جداساز با فاصله معین و موازی با یکدیگر نگاه داشته می شود و با یکدیگر در ارتباط می باشند
Ocean Thermal Energy (اسم)
انرژی حرارتی دریا
Octane Number (اسم)
درجة اکتان
Oil Cracking (اسم)
Oil Cracking
Oil Cracking (اسم)
برشهای نفتی
Oil Displacement (اسم)
رانش نفت)جابه جایی نفت)
Oil Displacement (اسم)
رانش نفت، جابه جایی نفت خام و گاز از فضای سوراخ های سنگ مخزن به سوی حلقه چاه را گویند که در اثر انبساط(واتنش) سیال های درون مخزن یا حرکت سیال تحت فشار به سوی مناطق کم فشار، صورت می گیرد و بدین ترتیب توانایی برداشت نفت و گاز امکا ن پذیر می گردد.
Oil in Place (اسم)
نفت درجا نشان دهندة حجم نفت موجود در مخازن است . آمار نفتِ درجا معمولاً به صورت" نفت درجای اولیه "اعلام می شود، یعنی حجم نفتی که در زمان کشف و قبل از بهره برداری از مخازن گزارش شده است . بدیهی است در خلال زمان شناخت دقیق تری از مخازن به دست می آید، لذا آمار نفت درجا تغییر می کند؛ اما باید توجه داشت که در تجدیدنظرها نیز معمولاً حجم نفتِ درجای اولیه ذکر می شود. یادآوری می شود که معمولاً اصطلاح نفت خام را « نفت خام برای" نفت درجا" به کار نمی برند، یعنی به جای "نفت خام درجا" باید از اصطلاحِ "نفت درجا " استفاده کرد
Oil Paraffin (اسم)
پارافین نفتی
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) (اسم)
اوپک
Out of national system (isolated system) (اسم)
خارج از شبکه
Parabolic Dish (اسم)
بشقابک سهموی
Particulate Matter (PM) (اسم)
ذرات معلق
Peat (اسم)
تورب
Per capita capacity (اسم)
ظرفیت سرانه
Per capita electric generation (اسم)
تولید سرانه انرژی
Petroleum (اسم)
پترولیوم
Petroleum (اسم)
واژه نفت یا پترولیوم(Petroleum) مشتق از دو واژه لاتین پترا(Petra) به معنی صخره و اولیوم(Oleum)به معنای نفت است پترولیوم و اویل(Oil)هر دو تقریباً در یک معنی بکار می روند. نفت خام به رنگهای قهو ه ای تا سیاه از ساختارهای صخره ای زیر زمینی استخراج می شود و معمولاً همراه با گاز طبیعی است.
Photovoltaic Systems (اسم)
سیستم های فتوولتایی
Plant Factor (اسم)
ضریب بار نیروگاه
Plant Factor (اسم)
نسبت کل انرژی تولید شده در یک نیروگاه طی یک دورة مشخص( معمولا یکساله) به حاصل ضرب حداکثر ظرفیت تولیدی نیروگاه و طول زمان دوره مربوطه به ساعت.
Polyethylene (اسم)
پلی اتیلن
Polyethylene (اسم)
پلی اتیلن ها از انواع پلی الفین ها هستند که در پتروشیمی در زمره گروه ترموپلاست ها، طبقه بندی شده اند. مصرف پلی اتیلن بسیار متنوع است و در تمام صنایع رواج دارد . خواص پلی اتیلن به میزان شاخه های ملکولی در پلیمر خطی(نوعی پلیمر که آرایش فضایی آن به صورت زنجیری و خطی است و شاخه ای ندارد ) بستگی دارد و هر چه میزان شاخه های ملکولی در پلیمر بیش تر باشد، وزن مخصوص و نقطه ذوب و سختی پلیمر کم تر و نفوذ گاز در مجاورت آن بیش تر است . وزن مخصوص پلی اتیلن ها از91/0 الی96/0تغییر می کند و نقطه ذوب آن نیز بین 110 الی 135 درجه سانتیگراد است . برای تهیه پلی اتیلن از اتیلن استفاده م ی شود که خود ازهیدروکربورهای موجود در نفت و گاز حاصل می گردد .
Pore Volume (اسم)
حجم منافذ یا حجم تخلخل
Possible Reserves (اسم)
ذخایر ممکن
Possible Reserves (اسم)
ذخایر ممکن ذخایری است که صحت وجود آنها هنوز به کمک آزمونهای تولید (Production Tests) تأیید نشده است، اما داده ها و اطلاعاتی که تاکنون جمع آوری شده مؤید فرضیه وجود و قابلیت استخراج نفت خام است
Power plants steb up substation (اسم)
پست های بلافصل نیروگاهی
Primary Energy (اسم)
انرژی اولیه
Primary Migration (اسم)
هجرت اولیه
Primary Migration (اسم)
حرکت نفت از سنگ مادر به سمت سنگ مخزن(Reservoir Rock) را هجرت اولیه می گویند.
Probable Reserves (اسم)
ذخایر محتمل
Processed Uranium (اسم)
اورانیوم پالایش شده
Product Background (History) (اسم)
سابقه تاریخی تولید
Product Background (History) (اسم)
سابقه تاریخی تولید نقش بسیار مهمی در انتخاب روش بهینة بازیافت و در نتیجه در میزان بازیافت نهایی از مخزن دارد . به بیان دیگر، آنچه در گذشته انجام داده ایم نقش بسیار مهمی در بازیافت نفت در آینده خواهد داشت
Propane (C2H6) (اسم)
پروپان
Proven (Proved) Reserve (اسم)
ذخیره اثبات شده
Proven (Proved) Reserve (اسم)
یعنی حجمی از هیدروکربورها که به کمک دانش فنی موجود و با توجه به وضعیت اقتصادی و قیمتها و هزینه های فعلی قابل بازیافت است. بدیهی است بعد از شروع تولید، مقدار ذخیره اثبات شدة مخزن معادل است با بخشی از بازیافت نهایی که هنوز تولید نشده است، از این رو بهتر است در این موارد به جای" ذخیره اثبات شده" از اصطلاح ذخیره باقیمانده Remaining Reserve یا ذخیره قابل استحصال باقیمانده استفاده کرد
Pyrolysis (اسم)
تجزیه شیمیایی به کمک گرما
Pyrolysis (اسم)
بیوماس در دمای بالا(t>200°C) و در غیبت اکسیژن متلاشی و تجزیه می شود(پیرولیز). فرآورده های این فر آیند به طور عموم آمیزه های مایع و پیچیده ای از اسیدها، الکل ها ، آلدئیدها و فنلها(Phenols) می باشند که برای داشتن بازار مصرف می بایست به روشهای مناسب از هم جدا شوند . پسماند جامد این فرایند ماده ای، زغالی است که می تواند جایگزین زغال کک مورد نیاز در صنعت ذوب آهن شود . فرآورده های گازی این فرایند آمیزه ای از گا زهای با ارزش گرمایشی میانه، نزدیک به 15 مگاژول در هر مترمکعب، است که شامل منواکسید کربن، هیدروژن، متان و دیگر گازها می گردد
Radio Toxicity (اسم)
زهرآگینی پرتوها
Radioactivity (اسم)
پرتوزایی)رادیواکتیو(
Radioactivity (اسم)
مشخصه برخی از هسته های ویژه است که دارای نشر خود به خود ذرات، یا پرتوی گاما هستند . این هسته ها دارای ویژگی شکافت خود به خودی و یا نشر پرتو x هستند که در پی به دام انداختن اربیتال الکترونی توسط خود هسته اتم صورت می گیرد
Recovery Factor (اسم)
ضریب بازیافت
Recovery Factor (اسم)
ضریب بازیافت عبارت است از نسبت "بازیافت نهایی" به "کل نفتِ درجا به بیان دیگر، درصدی از نفتِ در جای اولیه را که با روشهای بازیافت اولیه و ثانویه و ثالثیه می توان استخراج کرد، ضریب بازیافت می نامند.
Reserve (اسم)
ذخیره
Reserve (اسم)
اصطلاح ذخیره معمولا به همان مفهوم " بازیافت اولیه" یعنی ذخیره اولیه به کار می رود مگر آنکه ذخیره باقیمانده یا "ذخیره قابل استحصال در زمان معین" تصریح شود.
Residual Fuel (اسم)
سوخت های پسماند یکی از محصولات تقطیر نفت خام است که شامل فرآورده های سنگین همچون قیر و نفت کوره است
Reuters Tanker Industry Index (RTII) (اسم)
شاخص صنعت نفتکش رویتر
Reuters Tanker Industry Index (RTII) (اسم)
در سال 1966 برای اولین بار " شاخص صنعت نفتکش" توسط رویتر معرفی شد تا آمارهای نسبتاً دقیقی از فعالیت این صنعت تهیه و منتشر شود. این شاخص به RTII معروف است
Route length (اسم)
طول مسیر
Secondary and Tertiary Recovery Methods (اسم)
روشهای بازیافت ثانویه و ثالثیه
Secondary Energy (Derived Energy) (اسم)
انرژی ثانویه
Secondary Energy (Derived Energy) (اسم)
به صورتی از انرژی که از طریق فرآیند تبدیل انرژی اولیه بدست میآید انرژی ثانویه میگویند، مانند انواع فرآورده های نفتی، گاز پالایش شده و یا برق
Separations (اسم)
جداسازی گازها از نفت خام
Shield wire (Ground wire) (اسم)
سیم محافظ
Shield Wire (Ground Wire) (اسم)
سیم محافظ
Simulation Model (اسم)
مدل همانندسازی(مدل همسان سازی)
Single Circuit Line (اسم)
خط تک مداره
Single Circuit Line (اسم)
خطی است که تنها یک مدار الکتریکی داشته باشد
Social Costs and Environmental Pollution (اسم)
هزینه های اجتماعی آلاینده های زیست محیطی
Solar Chimney (اسم)
دودکش خورشیدی
Solar Collectors (اسم)
جمع کننده های خورشیدی(کلکتور خورشیدی)
Solar Constant (اسم)
ثابت خورشیدی
Solar Energy (اسم)
6-2- انرژی خورشیدی
Solar Photovoltaic Cell (Solar Cell) (اسم)
سلول فتوولتاییک خورشیدی
Solar Thermal Systems (اسم)
سیستم های حرارتی خورشیدی
Sour Crude Oil (اسم)
نفت خام ترش
Source Material (Feed Material) (اسم)
ماده اولیه
South Pars Big Field (اسم)
میدان عظیم پارس جنوبی
Sox (اسم)
اکسیدهای گوگرد)ساکس(
Special Kerosene and Oil Solvents (اسم)
حلا لهای نفت و بنزین های مخصوص
Specific Gravity – SG (Density) (اسم)
چگالی نسبی، وزن مخصوص)دانسیته(
Spindles (اسم)
روغن های سبک
Spindles (اسم)
روغن های سبک هم به عنوان پایه در ترکیب روغن های موتور وارد می شوند و هم به عنوان روان کننده(Lubricant) در مکانیک ظریف(ساعت سازی، چرخ خیاطی، دوچرخه و غیره) به کار می روند .
Steam power plant (اسم)
نیروگاه بخاری
Stock Changes (اسم)
تغییر در موجودی
Stock Changes (اسم)
اختلاف میان مقادیر انرژی انباشته شده توسط تولیدکنندگان، تبدیل کنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان بزرگ در ابتدا و انتهای یک دوره زمانی خاص را گویند، که بنا به مورد در ترازنامه های انرژی با علامت های مثبت یا منفی (+ یا - )نمایش داده میشود. منظور از)میزان( موجودی، آن مقدار انرژی است که برای اهداف مدیریت انرژی، امنیت عرضه، ذخایر راهبردی)استراتژیک( و موارد مشابه ذخیره می شود.
Strategic Petroleum Reserves (SPR) (اسم)
ذخایر استراتژیک نفت
Stratosphere Ozone Reduction (اسم)
کاهش ازن استراتوسفری
Sub Station Capacity (اسم)
ظرفیت پست
Sub Station Capacity (اسم)
ظرفیت نامی یک ایستگاه برق بر اساس مجموع ظرفیت ظاهری ترانسفورماتورهای نصب شده در آن بر حسب مگاولت آمپر و یا براساس ظرفیت حرارتی شینه های آن بر حسب کیلوآمپر می باشد
Sullom Voe (اسم)
سالوم وو
Super Giant Fields (اسم)
میدانهای فوق عظیم
Super Giant Fields (اسم)
میدانهایی که ذخایر نهایی آنها بیش از 10 میلیارد بشکه است،مانند میادین اهواز، مارون و گچساران در کشور ایران و میدان قوار(Ghawar) درعربستان که بزرگترین میدان شناخته شده نفتی است و میادین بورگان(Burgan)در کویت، کرکوک در عراق و بولیوار کستال(Bolivar Costal)در ونزوئلا.
Suspension tower (اسم)
برج آویزی یا دکل آویزی
Sustainable Development (اسم)
توسعه پایدار
Sweet Crude Oil (اسم)
نفت خام شیرین
Sweet Crude Oil (اسم)
نفت های خامی که بالنسبه میزان سولفور کمتری دارند به "نفت خام شیرین" Sweet Crude Oilمعرو ف اند . نفت خام شیرین دارای API بالاتری است و در پالایش آن می توان مقادیر بیشتری فرآورده های سبک تر و با ارز ش تر چون بنزین و نفت سفید و گازوئیل به دست آورد.
System load factor (اسم)
ضریب بار کلی سیستم برق
Tanker (اسم)
نفت کش
Tension tower (اسم)
برج زاویه ای یا دکل کششی
Tetra Ethyl lead (TEL) (اسم)
تترا اتیل سرب
Thermal Methods (اسم)
روشهای حرارتی
Thermal rate or fuel (اسم)
انرژی حرارتی سوخت ها
Thermal Stability (اسم)
پایداری گرمایشی
Thermo Chemical/Photochemical Systems (اسم)
این گروه به سیستم هایی اطلاق می شود که از انرژی خورشیدی برای القاء واکنش های شیمیایی استفاده می کنند تا کیفیت محصولات موجود را افزایش دهند تا قابل استفاده شود، یا اینکه محصولات کاملاً نوینی را بسازند. گرماشیمیایی به استفاده از گرما برای رانش واکنش ها اطلاق می شود و نورشیمیایی به استفاده مستقیم فوتون ها مانند بخش ماوراء بنفش طیف خورشید اطلاق می گردد
Thorium (اسم)
توریوم
Tidal (اسم)
انرژی جزر و مد
Total Reserves (اسم)
ذخایر کل
Transformation Losses (اسم)
تلفات تبدیل
Transformation Losses (اسم)
اختلاف بین میزان انرژیهای وارد شده به فرایند تبدیل و انرژیهای خارج شده از آن را تلفات تبدیل می گویند. تلفات واگردانی (Conversion Losses) نیز به همین معنا به کار می رود
Transmission and Distribution Losses (اسم)
تلفات انتقال و توزیع
Transmission network (اسم)
شبکه انتقال
Transport Containers for Radioactive Materials (اسم)
محفظه های حمل و نقل مواد پرتوزا(کانتینرها)
Ultimate Recovery (اسم)
بازیافت نهایی
Ultra Large Crude Carriers (ULCC) (اسم)
سوپر نفتکش ها
Ultra Large Crude Carriers (ULCC) (اسم)
به نفت کش(Tanker) مراجعه شود.
Upstream Operations (اسم)
فعالیتهای بالا دستی
Upstream Operations (اسم)
فعالیتهای بالادستی شامل اکتشاف، مطالعه مخازن، تولید)به معنای وسیع کلمه شامل افزایش بازیافت ( و حمل نفت خام یا گاز به پالایشگاه می شود.
Uranium Isotopes (اسم)
ایزوتو پهای اورانیوم
Useful Energy (اسم)
انرژی مفید
Very Large Crude Carriers (VLCC) (اسم)
نفتکش های بسیار بزرگ
Very Large Crude Carriers (VLCC) (اسم)
به نفت کش (Tanker)مراجعه شود. .
Viscosity (Thickness) (اسم)
گرانروی
Volatility (اسم)
فراریت
Volatility (اسم)
فراریت تمایل یک سیال برای تبدیل شدن از حالت مایع به حالت گاز یا بخار است . این خاصیت، به وسیله آزمایش تقطیر، و همچنین آزمایش فشار بخار برای سوختها تعیین می گردد. اگر میزان تبخیر سوخت به نحوی باشد که در موقع ایجاد جرقه در سیلندر موتور، قابل احتراق نباشد، آن سوخت ارزشی ندارد
Water Heating (اسم)
گرمایش آب
Wave Energy (اسم)
انرژی امواج
West Texas Intermediate (اسم)
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت
West Texas Intermediate (اسم)
نفت خام های تگزاس غربی عبارتند از : نفت خام متوسط تگزاس غربی(WTI) و نفت خام ترش تگزاس غربی.(WTS) این دو نوع نفت خام بیشتر در داخل کشور امریکا مصرف می شوند و به عنوان نفت خام های پایه این کشور محسوب می شوند
Wet and Dry Cargos (اسم)
محموله های تر و خشک
Wet Natural Gas (اسم)
گاز مرطوب
Wet Natural Gas (اسم)
گاز طبیعی استخراج شده را اصطلاحاً گاز مرطوب(Wet Natural Gas) می گویند که بعد از نم زدایی گازطبیعی خشک(Dry Natural Gas) را نتیجه می دهد
Wetability (اسم)
تر شوندگی
Wind Energy (اسم)
6-1 انرژی باد
Wind Energy Measuremen (اسم)
انداز ه گیری پتانسیل انرژی باد
Wind Turbine (Windmill) (اسم)
توربین بادی (آسیاب بادی(
Wind Turbine (Windmill) (اسم)
دستگاهی است که برای تبدیل انرژی بادی به انرژی مکانیکی به کار می رود. کاربرد این توربین بیشتر در جاهایی است که به یک منبع قدرت مکانیکی یا برق ثابت محلی نیاز باشد.
World Weather Changes (اسم)
تغییرات جهانی آب و هوا